O nás

Náš Spolek Paprsky naděje jsme založili v únoru 2009 tehdy ještě jako občanské sdružení. Zákonem č. 89 / 2012 Sb., občanský zákoník jsme se v roce 2014 stali spolkem.

Hlavním cílem našeho snažení je všestranná pomoc a podpora samostatným ZTP osobám a rodinám s tělesně, zdravotně či jinak handicapovaným členem. Snažíme se rovněž pomáhat seniorům, dlouhodobě nemocným,  osobám v tíživé životní situaci. Podporujeme také ZTP a nějak hendikepované sportovce a některé sportovní oddíly s těmito handicapovanými členy. V rámci našich aktivit se podíleme mj. na řadě dalších společensko - charitativních aktivitách.

Jsme velice malý spolek čítající 3 osoby. Protože je nás tak málo, tak vedení spolku jsou zároveň i členové spolku. Máme ve svém středu hendikepovanou osobu na vozíčku. Podporovaní z legislativních důvodů nejsou a ani nemohou být členy spolku ( nemohli by být finačně podporovaní ). S většinou podporovaných se známe osobně a jsme se všemi v dlouhodobém kontaktu. Máme přehled o jejich potřebách i možnostech a můžeme tak pružněji reagovat na případné nabídky pomoci.

Snažíme se navštěvovat podporované při různých příležitostech, narozeniny, vánoce aj. ...

pořádáme různá vzájemná setkání ...