Zde jsou k dispozici k nahlédnutí popř. ke stažení dokumenty spolku. Další dokumenty jako jsou finanční zprávy, přehled o hospodaření a jiné jsou umístěny na portálu JUSTICE.CZ

Darovací smlouva a Potvrzení o převzetí daru.

Zde si můžete ve dvou různých formátech wordu nebo PDF stáhnou a vyplnit popř. upravit návrh darovací smlouvy.  Při daru ve výši do 1.000,- Kč vystavujeme Potvrzení o převzetí daru

Rádi ( a ve většině případů ) smlouvy dle vašich podkladů připravíme a zašleme k doplnění, kontrole a připomínkám. Poté dle vzájemné domluvy smlouvy vytiskneme a zašleme vám ve dvou ( nebo dle požadavků i ve vice ) originálech poštou k potvrzení.

Darovací smlouvy i Potvrzení o převzetí daru lze zaslat i elektronicky - emailem.

Výroční zprávy prozatím s ohledem na velikost spolku ( 3 členové ), objem finančních prostředků a darů nezpracováváme.

Účetní závěrky, záznamy z výročních schůzí, stanovy a jiné důležité dokumenty jsou k dispozici na výše uvedeném portálu JUSTICE.CZ v sekci sbírka listin