paní Barbora Šafaříková

Ing. Šafaříková z Hořic trpí spinální muskulární atrofií.

tel. spojení na paní Barboru : 603 331 621

kontaktní email: bara.safarikova@seznam.cz

bankovní  spojení : 255913813 / 0600