pan Jaroslav Ouhrabka

K naší veliké lítosti nás pan Jaroslav dne 16. července 2021 navždy opustil. Čest jeho památce. Vzpomínáme...