Klikněte na příslušný dokument.

 

Darovací smlouva

   

 

Stanovy spolku

 

Osvědčení o registraci / Finanční úřad /

 

Výpis ze Spolkového restříku

Zprávy o hospodaření a od roku 2016 i učetní závěrky jsou k dispozici na portále Justice.cz

( S ohledem na naši malou členskou základnu a obrat nemusíme ze zákona vytvářet Výroční zprávy - proto jsme je doposud nevytvářeli, ale s tím jak se rozšiřujeme, již budeme od letošního roku výroční zprávy vydávat.  V březnu 2019 tak bude k dispozici první výroční zpráva ).

Výpis na Justice.cz