Vítejte na webu Spolku PAPRSKY NADĚJE

 

Změna sídla spolku:

Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 9. 12. 2016  změnil Spolek Paprsky naděje své sídlo.

Nové sídlo Spolku je

Vraclav č.p. 73.  565 42 Vraclav

 

Prosíme veškerou korespondenci zasílejte pokud možno na tuto adresu :

Spolek Paprsky naděje

17. listopadu 272

549 41 Červený Kostelec 

 

 

Naše původně občanské sdružení Paprsky naděje jsme založili prvotně na podporu tělesně postiženého Jaroslava s cílem pomáhat a podporovat nejenom jeho, ale i další ať již tělesně, zdravotně, mentálně či jinak handicapované osoby.  Rovněž jsme chtěli pomoci i jejich rodinám v jejich nelehkém životě. Zákonem č. 89 / 2012 Sb., občanský zákoník jsme se nyní stali spolkem.

 

          

Postupem času jsme začali spolupracovat a pomáhat dalším tělěsně postiženým lidem. Rozšířili jsme také činnost a pomoc našim starším spoluobčanům. V rámci našich možností se snažíme jim pomáhat např. s dopravou k lékaři, na různá jednání a pod. pomoc s úklidem a v souhrnu co je potřeba. Někdy pomůže i prostá návštěva a popovídání si. Další naší snahou je pomoci lidem, kteří se ocitli v těžké životní situaci ( např. úmrtí, těžký úraz, nemoc a pod. ). Snažíme se jim pomoci v hrazení nezbytných výdajů, léků, rehabilitací, dalších pomůcek a v celé řadě dalších činností. Snažíme se, aby se postižení mohli zapojit do běžného života a co nejvíce jim usnadnit jejich nelehký život.

Pomáháme jak finančně, hmotně, morálně radou, příkladem i osobním zapojením samotných ZTP.

Ve své činnosti spolupracujeme i s jinými spolky, ústavy a institucemi.

  


Pořádáme také různá setkání, besedy a výlety za poznáním, vzděláním, kulturou a sportem. Tyto akce pořádáme ať již pro děti, ZTP, seniory a pro jejich rodiny.

 

 

 

 

 

: 265 67 555

Bankovní účet Spolku:

2601002967 / 2010 

FIO banka a.s.