Vítejte na webu Spolku PAPRSKY NADĚJE

 

Naše původně občanské sdružení Paprsky naděje jsme založili v únoru 2009. Pvotně na podporu tělesně postiženého Jaroslava s cílem pomáhat a podporovat nejenom jeho, ale i další ať již tělesně, zdravotně, mentálně či jinak handicapované osoby.  Rovněž jsme chtěli pomoci i jejich rodinám v jejich nelehkém životě. Zákonem č. 89 / 2012 Sb., občanský zákoník jsme se nyní stali spolkem.

 

    

Postupem času jsme začali spolupracovat a pomáhat dalším tělěsně postiženým lidem. Rozšířili jsme také činnost a pomoc našim starším spoluobčanům. V rámci našich možností se snažíme jim pomáhat např. s dopravou k lékaři, na různá jednání a pod. pomoc s úklidem a v souhrnu co je potřeba. Někdy pomůže i prostá návštěva a popovídání si. Další naší snahou je pomoci lidem, kteří se ocitli v těžké životní situaci ( např. úmrtí, těžký úraz, nemoc a pod. ). Snažíme se jim pomoci v hrazení nezbytných výdajů, léků, rehabilitací, dalších pomůcek a v celé řadě dalších činností. Snažíme se, aby se postižení mohli zapojit do běžného života a co nejvíce jim usnadnit jejich nelehký život.

Pomáháme jak finančně, hmotně, morálně radou, příkladem i osobním zapojením samotných ZTP.

Ve své činnosti spolupracujeme i s jinými spolky, ústavy a institucemi.

  


Pořádáme také různá setkání, besedy a výlety za poznáním, vzděláním, kulturou a sportem. Tyto akce pořádáme ať již pro děti, ZTP, seniory a pro jejich rodiny.

 

 

 

 

.

.